Idrottsskador 

Fysiskt aktiva personer utsätter sin kropp för betydligt större påfrestning än fysiskt inaktiva och löper därmed större risk att drabbas av skador av varierande karaktär.

Till idrottsskador räknas vanligtvis skador som drabbar muskler, ligament, senor, skelett och brosk. Idrottsskador berör ofta dessa vävnader och kan antingen bero på en akut skada eller överbelastning över tid. Detta leder till att höga krav ställs på snabb och effektiv rehabilitering.

Rehabträning och återuppbyggnad är en viktig del vid skadebehandling och här har jag lång erfarenhet genom mitt arbete i Frölunda Indians.

Jag hjälper dig under rehabiliteringsprocessen med specifika övningar och funktionell träning, parallellt med behandling.

Boka tid på tel: 0708-284033, tommy@tingets.se eller fyll i formuläret under kontakt.

tommy tingets - tingets.se